Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening, vaak afgekort tot BHV, is erg belangrijk binnen bedrijven en organisaties in Nederland. Als er ongevallen of calamiteiten plaatsvinden zorgen bedrijfshulpverleners er namelijk voor dat de gevolgen hiervan zo min mogelijk impact hebben op de gezondheid en het welzijn van alle aanwezigen. Denk hierbij aan werknemers, maar ook bezoekers en/of gasten. BHV is dus een essentieel onderdeel om de veiligheid van deze mensen te garanderen.

BHV cursus

Essentieel onderdeel binnen bedrijfshulpverlening is de zogenaamde BHV cursus. Hierin worden bedrijfshulpverleners opgeleid om hun functie en handelingen zo goed mogelijk uit te voeren. Zo wordt er tijdens een BHV cursus uitgelegd wat een BHV’er moet doen tijdens een calamiteit, waaronder het blussen van een brand, het evacueren van aanwezigen en het verlenen van eerste hulp (EHBO). Deze cursus wordt vaak afgerond met een certificaat, waarbij aangeraden wordt om deze periodiek opnieuw te behalen om het kennisniveau op peil te houden. Zo wordt er gewaarborgd dat de bedrijfshulpverlening voldoende kan worden uitgevoerd.

Bedrijfsveiligheid

Bedrijfsveiligheid draait om de bescherming van werknemers (en bezoekers) door de uitsluiting van bedrijfsrisico’s op de werkvloer. Hierbij worden vaak noodzakelijke maatregelen getroffen die de bedrijfsveiligheid moeten garanderen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving die het bedrijven verplicht om bescherming te dragen of om specifieke levensreddende middelen ter beschikking te hebben, zoals een AED of een BHV’er.

Bedrijfsveiligheid wordt in kaart gebracht middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), welke vaak wordt gedaan door een onafhankelijke derde partij. Zij brengen de risico’s in kaart en brengen een advies uit over welke risico’s beperkt kunnen worden door maatregelen te nemen.

De veiligheid van werknemers en bezoekers van een bedrijfslocatie wordt verder uitgewerkt in een BHV-beleid en een bedrijfsnoodplan. Zo worden er ontruimingsplattegronden in een gebouw gehangen, zodat alle aanwezigen in geval van een noodsituatie een veilige uitweg kunnen vinden. Bovendien kunnen zo hulpmiddelen als een brandblusinstallatie snel en efficiënt worden ingezet.

Lees verder:

Ontruimingsplattegrond

ARBO